درباره ما

دفتر وکالت کالم از سال ۲۰١۹ به صورت رسمی شروع به ارائه‌ی خدمات حقوقی کرده است. وکیل انس نرگیز، موسس دفتر وکالت ما، پس از یک سال کار به عنوان کارآموز، در سال ۲۰١۸ ارائه‌ی خدمات حقوقی خود را به طور رسمی آغاز کرد. ما به عنوان یک دفتر وکالت بیشتر با موکلین خارجی کار می کنیم. ما با دانش و تجربه‌ی خود راه حل هایی را درمورد مشکلات قانونی یا الزامات قانونی که ممکن است خارجی ها در ترکیه با آنها مواجه شوند، ارائه می دهیم.

اصول حرفه ای وکالت موسسه‌ی حقوقی ما

محرمانگی و رازداری حرفه ای: «محرمانگی و رازداری» یکی از مهمترین اصول اخلاقی حرفه‌ی وکالت است. موسسه‌ی حقوقی ما اصل محرمانگی و رازداری را که در قانون شماره ١١۳۶ ذکر شده است، با دقت اعمال می کند. موسسه‌ی حقوقی ما اطلاعات و مدارک موکلین خود را در حیطه‌ی رازداری حرفه ای به شکل خاصی محرمانه نگه می دارد و به هیچ وجه آنها را در اختیار اشخاص ثالث یا موسسات قرار نمی دهد.

شفافیت: وکیل باید در حین انجام فعالیت حرفه‌ای، نظر حقوقی خود را در مورد مراحل و عواقب احتمالی کار یا دعوای قضایی با موکل خود در میان بگذارد. مؤسسه‌ی حقوقی ما با ابلاغ مداوم اطلاعات در مورد روند دادرسی و مراحل کار انجام شده به موکلان خود، آنها را آگاه می کند.

استقلال: در اجرای حرفه‌ی وکالت که ضامن آزادی عدالت خواهی است، برای یک دفاع موثر «استقلال» ضروری است. وکیل باید در حین انجام حرفه‌ی خود در مقابل همه‌ی افراد و به ویژه نهادهای عمومی، به صورت مستقل عمل کند. موسسه‌ی حقوقی ما اصل استقلال را به عنوان یک عنصر مهم در فعالیت حرفه ای اعمال می‌کند.

با ما تماس بگیربد

منطقة الممارسة

مقاله‌ها

hemenara_icon
kalemlawofficeمرکز تماس