KAlem Law Office| LAKITOIMISTO ALANYA

KAlem Law Office| LAKITOIMISTO ALANYA

kalemlawoffice

KAlem Law Office| LAKITOIMISTO ALANYA

LAKITOIMISTO ALANYA

 

Lakitoimisto Alanya on lakiasioiden useisiin eri aloihin erikoistunut toimisto. Lakitoimistomme on aina perustamisestaan alkaen erikoistunut palvelemaan asiakkaitaan erityisesti ulkomalaisasioissa.

Lakitoimisto Alanya on palvellut ja neuvonut ulkomaalaisia asiakkaitaan jo vuosia. Ohessa voit tutustua tarkemmin asiakkaille tarjoamiimme erilaisiin lakipalveluihin.

1-) Ulkomaalaislakiasiat

Ulkomaalaisella tarkoitetaan muuta kuin Turkin tasavallan kansalaista. Turkin ulkomaalaislaki kattaa ulkomaan kansalaisiin kohdistuvat rajoitukset sekä Turkin tasavallan alueella ulkomaalaisena henkilönä olevalle kohdistuvat oikeudet. Oikeusalan eri aloihin erikoistuneena asianajotoimistona tarjoamme asiakkaillemme kattavasti ulkomlaalaislainsäädännön mukaisia lakipalveluita.

Valtiot voivat asettaa parhaalla katsomallaan tavalla omat ehtonsa ja asetuksensa koskemaan ulkomaalaisia. Kansainväliset sopimukset ja asetukset voivat kuitenkin asettaa tiettyjä rajoituksia myös valtioille. Alanya yksilö ja -kansalaisuusoikeusasiantuntija hakee ongelmatilanteissa osapuolten välille sopivaa ratkaisua oikeudenmukaisella tavalla.

Lakitoimisto Alanya tarjoaa lakineuvontaa ulkomaalais- ja kansalaisuusasioissa;

 • Kansalaisuushakemuksen seuranta; Hylkäävän kansalaisuuspäätöksen puutteiden täydentäminen ja kumoamiskanteen seuranta, 
 • Työ- ja oleskelukupahakemusten seuranta,
 • Ulkomaalaisen oikeusistuimen antaman avioeropäätöksen tunnistaminen ja vahvistaminen,
 • Ulkomaalaisten oikeusistuimien antamien päätösten tunnistaminen,
 • Ulkomaalaisia yksityishenkilöitä ja oikeushenkilöitä koskevien kanteiden seuranta ja velanperintätoimet ,
 • Ulkomaalaisen yrityksen perustaminen Turkissa; yritystä koskevien valtion virastojen, osakkaiden, työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa solmittavien sopimusten laatiminen,
 • Ulkomaalaisten yksityishenkilöiden ja oikeushenkilöiden kiinteistökauppaan liittyvien toimien  seuranta Turkissa,
 • Ulkomaalaisten yksityishenkilöiden tai oikeushenkilöiden kiinteistövuokrauksen seuraaminen Turkissa sekä mahdollisten erimielisyyksien ratkaiseminen,
 • Turkin perintölakia koskevien lakiasioiden neuvontapalvelut ulkomaalaisille yksityishenkilöille,
 • Kansainvälisten sopimusten kiistanalaisten lainkohtien tulkitseminen.

 

 

2-) Kiinteistölakiasiat

Alanya kiinteistölakimiehen tarjoamat palvelut ovat hyvin tärkeitä, sillä Alanyassa ulkomaalaiset käyvät ostamalla, myymällä ja vuokraamalla kiinteistökauppaa joka vuosi. Tämä tarkoittaa että kiintaistölaissa määritettyjen asioiden säännöllistä arviointia tarvitaan paljon. 

Lakitoimisto Alanya on hyvin perillä Alanyan alueen kiinteistökauppaan liittyvistä oikeudellisista kanteista. Kiinteistövälittäjien ja ostajien välillä on paljon erimielisyyksiä. Myös ulkomaalaisten kiinteistön omistajien ja ostajien välillä ilmenee paljon ongelmia. 

Kuten tiedämme, että kiinteistökaupassa vastuullinen asioiden hoitaminen on oleellisen tärkeää. Tästä syystä suosittelemmekin asioiden hoitamista yhdessä Alanya kiinteistölakimiehen kanssa.  

Kiinteistölaki sisältää paljon asetuksia. Näistä tietoinen Alanya kiinteistölakimies osaa hoitaa asian aina asiakkaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Lakitoimisto Alanya on pitkän kokemuksensa ansiosta aina ajan tasalla. Jaamme kaiken tietomme ja kokemuksemme palvellessamme asiakkaitamme lakiasioissa. Alanyan alueella yksi yleisimmistä vastaantulevista tilanteista on vuokraukseen liittyvät oikeudelliset ongelmat.  

Lakitoimisto Alanya tarjoaa ratkaisukeskeisiä palveluita vuokranantajan ja vuokralaisen välisissä ristiriitatilanteissa.

Alanya kiinteistölakimies ja omistuskirja-asioihin erikoistunut  tapulakimies luovat tärkeää turvaa asiakkailleen. Kiinteisölaki suojaa aseuksillaan kiinteistöä, kiinteistöjen ostamista ja myymistä jne. Se on kyseiset toimenpiteet kattava tarpeellinen oikeuden ala. Kiinteistölaki liittyy useisiin muihinkin lakeihin kuten velkalakiin, perintälakiin (velan perintä), omaisuuslakiin. Tästä syystä kiinteistöasioista huolehtivat asianajajat ovat hyvin tietoisia myös muista asiaan liittyvistä lakikohdista ja niiden asetuksista.

Kiinteistölakimies on kotiin, työpaikkaan, tonttiin tms. liittyvistä oikeudellisista toimenpiteistä ja niiden oikeuksien suojaamisesta vastaava asianajaja.

Johtuen maassamme ja varsinkin Alanyassa kasvavasta kiinteistökaupan ja rakennusalan kysynnästä, kiinteistökaupan asianajajan kysyntä on lisääntynyt. Kiinteistökaupan vilkkaus vaikuttaa suoraan taloudelliseen ja kaupalliseen alaan. Alanya kiinteistöakimies ja tapulakimies ehkäisee laajalla tietämyksellään ja neuvoillaan asiakasta ajautumasta mahdollisiin taloudellisiin menetyksiin tai henkisiin kärsimyksiin. 

Suurin kysyntä on Antalyan läänissä, Alanyan, Manavgatin, Siden ja Gazipaşan alueella. Tämä johtuu siitä, että suurin osa kiinteistöasioihin erikoistuneista asianajajista on Antalyan alueella. Antalyalla on myös aktiivisin rooli rakennus- ja kiineistömarkkinoilla.

Onko asianajaja pakollinen kiinteistöasioihin (kiinteä omaisuus) liittyvissä kanteissa?

Voimassaolevien asetusten mukaan ainoastaan rikoslakiasioissa ja joissakin muissa rikoksiin liittyvissä tilantissa voidaan vaatia asianajajan nimeämistä. Muissa vaateissa asianajajan palkkaaminen ei ole pakollista. Myöskään kiinteistökauppaa koskevissa oikeusvaateissa ei asianajajan palkkaaminen ole pakollista. Osapuolet voivat avata ja seurata vaadetta myös omatoimisesti. Kiinteää omaisuutta koskevat kanteet ovat kuitenkin teknisesti hyvin moniulotteisia kanteita. Pienikin virhearvio saattaa johtaa koko kanteen häviämiseen. 

Johtuen kiineistökauppaa koskevien kanteiden tärkeydestä, on suositeltavaa että kannetta seurataan aina asiantuntevan Alanya kiinteistölakimiehen ja tapulakimiehen avulla, jotta mahdollisilta osapuolten tekemiltä virheiltä vältytään. 

Mitä kiinteistökaupan oikeusvaateet ovat?

Kiinteistökaupan oikeusvaade koskee kiinteistökaupassa syntyviä erimielisyyksiä ja niihin oikeusteitse haettavia ratkaisuja.

 

3-) HUIJAUKSET KIINTEISTÖKAUPASSA

Lakitoimisto Alanya on pannut merkille kiinteistökaupan huijaamisen ja petokset Alanyassa. Taistellaksemme kiinteistökauppahuijaamista vastaan, on tilanteen seuraaminen Alanya kiinteistölakimiehen toimesta oleellisen tärkeää. Olemme asianajajia Alanyassa ja haluamme muistuttaa palvelevamme erityisesti ulkomaalaisia asiakkaita. On hyvin tärkeää olla valmistunut huijauksen tai petoksen varalta varmuuden vuoksi jo ennalta Alanya kiinteistölakimiehen avulla.

Valitettavasti huijarit voivat ilmestyä elämäämme milloin ja missä tahansa on sitten kyse kauppakeskuksesta, pankista tai paikallismyymälästä. Erityisesti nämä huijarit ovat kiinnostuneista toimimaan siellä missä suuret rahat liikkuvat eli kiinteistömarkkinoilla…

 

 

4-) ALANYA MAAHANMUUTTOLAKIMIES OLESKELULUPA-ASIOISSA

Lakitoimisto Alanya tarjoaa ulkomaalaisille asiakkailleen lakipalveluita ja neuvontaa oleskelulupa-asioissa. Tarjoamme palveluita ensimmäisen oleskeluluvan hakemisessa, jatkoluvan hankkimisessa sekä tarvittaessa hylättyyn päätökseen liittyvissä oikeudellisissa jatkotoimenpiteissä.

Kuten on tiedossa, maahamme saapuvat ulkomaalaiset saavat oleskella maassa viisumin voimassaolon tai maakohtaisen määräajan ajan. Ne ulkomaalaiset, jotka haluavat jatkaa oleskeluaan maassamme, ovat velvollisia Ulkomaalaislain asetusten mukaisesti toimittamaan tarvittavat asiakirjat ja hakemaan oleskelulupaa. Ulkomaalaisille suunnattu oleskelulupa tarjoaa ulkomaalaiselle oikeuden olla maassa pidempään kuin viisumi tai maakohtainen määräaika sallii.

Lakitoimisto Alanya tarjoaa lakipalveluita asiakkaille, jotka haluavat hakea oleskelupaa.

Läänin/maakunnan maahanmuuttovirastoille on annettu tehtäväksi ottaa vastaan ulkomaalaisen toimittama oleskeluperusteeseen nojautuva oleskelulupahakemus. Oleskelulupahakemus on mahdollista jättää henkilökohtaisesti tai Alanya lakimiehelle annetulla virallisella valtuutuksella.

MILLAISET OVAT OLESKELULUPAVAIHTOEHDOT?

 • Lyhytaikainen oleskelulupa
 • Perheen oleskelulupa
 • Opiskelijan oleskelulupa
 • Pitkäaikainen oleskelulupa
 • Humanitaarinen oleskelulupa
 • Ihmiskaupan uhri

vaihtoehtoja on yhteensä kuusi (6) .

Oleskelulupaa varten vaadittavat asiakirjat määritetään riippuen oleskelulupavaihtoehdosta.  Lakitoimisto Alanya tarjoaa oleskelulupalakimiehen ja maahanmuuttolakimiehen palveluita ja neuvontaa asiakkailleen kaikissa asiaan liittyvissä lakiasioissa.

 

5-) ALANYA KANSALAISUUSLAKIMIES

Alanya Kansalaisuuslakimies palvelee ja neuvoo ulkomaalaisia henkilöitä oleskelulupa-asioiden seurannassa, Turkin kansalaisuuden hakemisessa, hakemusten seurannassa ja kaikissa ulkomaalaisten oleskeluun liittyvissä käytännönasioissa sekä mahdollisissa muissa asiakkaita koskevissa lakiasioissa.

Lakitoimisto Alanyan kansalaisuusoikeudellisiin asioihin liittyvät kanteet ovat pääasiassa seuraavia:

 • Turkin kansalaisuuslain perusteiden mukaisesti Turkin kansalaisuuden haluavien ulkomaalaisten nimissä kansalaisuushakemuksen tekeminen, seuraaminen ja loppuun saattaminen
 • Turkissa asumista tavoittelevien ulkomaalaisten oleskelulupahakemusten valmisteleminen, jatkolupien hakeminen, seuraaminen ja loppuun saattaminen

 

6-) ALANYA YRITYSLAKIMIES

Lakitoimisto Alanya tarjoaa yhdessä Alanya Yrityslakimiehen kanssa asiakkaille palveluita, jotka liittyvät yrityslaissa mainittuihin lakikohtiin. 

Alanya Yrityslakimiehemme tarjoavat kaupan ja yrityslain aloilla yritysten, hallinnon, työntekijöiden ja osakkaisen välisissä kaikenlaisissa riitatilanteissa sekä saatavien perinnässä kaikenlaista oikeudellista neuvonantoa sekä edustuspalveluita.

Laajan kauppaan liittyvän lakitietomme ja kokemuksemme ansiosta olemme menestynyt ja luotettava Lakitoimisto Alanyassa ja auttamme asiakkaitamme pääsemään kaupallisiin tavoitteisiinsa. Kaupankäyntilaki pitää sisällään kaupan eri alat sekä niitä hallitsevat ja järjestävät asetukset kaikessa kattavuudessaan.

Yritysoikeudelliseen alaan sisältyvät palvelumme:

 • Paikallisen tai ulkomaalaisen pääomayhtiön perustaminen
 • Pääoman lisääminen tai vähentäminen
 • Kaikenlainen neuvonta liittyen yrityslakiin ja sen asetuksiin
 • Laitonta kilpailuttamista koskevat lakiasiat
 • Haaratoimistojen perustaminen
 • Yritysoikeudellinen yritystoiminnan tilanneraportoiminen

Alanya Yrityslakiasianajajat ovat kokeneista  "Yrityslain" asiantuntijoita.

 

7-) Alanya Perintöasiat/Perintölakimies

Lakitoimisto Alanya tarjoaa Alanya perintölakimiehen toimesta oikeudellista apua perintötodistuksen saamiseksi.

Peinnön jättäneen henkilön kuoleman jälkeen hankittavaa vainajaa koskevaa asiakirjaa kutsutaan perintötoditukseksi. Perintötodistusta kutsutaan myös perukirjaksi. Perintökirjan saamiseksi riittää kun yksi perillisistä tekee asiaa koskevan hakemuksen.

Aiemmin perintökirjan sai ainoastaan oikeuslaitoksen kautta, mutta tehtyjen muutosten myötä asiakirjan saa nykyään myös notariaateista. Kuitenkin jos perillisten joukossa on ulkomailla asuva tai ulkomaalainen henkilö, notariaatit eivät voi antaa perintötodistusta.  

Alanya Lakitoimistomme palvelee ulkomaalaisia asiakkaitaan, jotta he saavat perintötodistuksen. Alanya Perintölakimies tarjoaa oikeudellista lakiapua asiassa asiakkaillemme.

Kuinka perintötodistus haetaan? 

Perintötodistus on asiakirja, joka on haettavissa oikeuslaitoksen tai notaarin kautta ilman asian riitauttamista eli vaateena, jossa ei ole haastettua vastapuolta. Tästä syystä yhden perillisen pyyntö ja hakemus on riittävä. Kyseisen asiakirjan saamiseksi, perillisen tulee osoittaa, että perittävä henkilö on kuollut ja että perillisellä on oikeus toimia perijänä.  Lakitoimisto Alanyan ammattaitoinen Alanya perintölakimies  tarjoaa oikeudellista apua heti alusta alkae, kun ulkomaalainen perunkirja tulee hankkia ja asiassa tarvitaan neuvontapalvelua.

Ulkomaalaisen tulee seurata jompaa kumpaa tapaa saadakseen perintötodistus.

Kaksi eri tapaa hakea perintötodistus ulkomailta

Ulkomaalaislaissa määritetty ensimmäinen tapa on kuolleen henkilön kotimaan vastaavalta viranomaiselta hankittu perintötodistus. Kuolleen henkilön kotimaasta hankittuun perintötodistukseen tulee liittää Apostille-sivu. Sen jälkeen asiakirja käännätetään turkiksi ja käännös vahvistetaan notariaatissa. Tämä notariaatin vahvistama asiakirja toimitetaan oikeusistuimeen ja oikeus antaa asiassa päätöksen. Tällä tavalla saadaan perintötodistus, joka on Turkin tasavallan hyväksymä. Lakitoimisto Alanya ja Alanya Perintöasiamies tarjoavat asiakkaille tässäkin asiassa asiantuntevaa lakipalvelua. 

Toinen tapa hakea perintötodistus

Väestörekisteriote haetaan kuolleen henkilön kotimaan viranomaiselta. Väestörekisteriotteessa on nähtävillä kuolleen henkilön lainmukaiset perilliset. Tämä asiakirja yhdessä Apostille-sivun kanssa toimitetaan  Alanya perintölakimiehelle. Lakitoimisto Alanya käännättää asiakirjan turkin kielelle. Sen jälkeen se vahvistetaan notariaatin toimesta, jonka jälkeen asiakirja toimitetaan oikeusistuimelle ja oikeusistuimelta saadaan perintötodistus. Näiden toimenpiteiden jälkeen perittävä omaisuus voidaan siirtää perillisten nimiin.

8-) Alanya Perintälakimies ( Velan perintä )

Yksi oikeuden toimialoista on Velanperintä- ja konkurssioikeus, jossa selvitetään saatavia ja velkoja koskevia erimielisyyksiä oikeusteitse. Jos lainan antanut taho esittää pyynnön koskien maksamattoman velan perintää velalliselta, haetaan velka tarvittaessa maksettavaksi lakiteitse. Lakitoimisto Alanya käyttää suoraan julkista oikeutta ja tarjoaa lakipalveluitaan saatavien perimiseksi.

Mitä tahansa velallisen maksamatonta velkaa koskevaa velkaperintää kutsutaan velkaperinnän seurannaksi. Velanperintään ja Konkurssioikeuteen liittyvissä perintäasioissa oikeudenmukaisuuden takaamiseksi perintälakimiehen tuki on oleellisen tärkeää.

Alanya Perintälakimies ve Lakitoimisto Alanyan velvollisuudet ovat seuraavat;  

 • Sovitteleminen velallisen kanssa saatavien perimiseksi,
 • Jos sopimusta ei ole noudatettu, velan periminen aloittamalla velan perintätoimet velanperintähallinnon kautta,
 • Jos velkaa ei saada perittyä, tarvittavien omaisuuteen kohdistuvien ulomittaustoimenpiteiden tekeminen,
 • Vaateen seuraaminen loppuun asti ja saatavien periminen velalliselta,
 • Katteettomaan shekkiin liittyvän haasteen avaaminen ja seuranta,
 • Valheellisesti avattujen perintävaateiden kumoamisvaateen avaaminen ja seuranta,

 

9-) Alanya Korvauslakimies

Päivittäisessä elämässä voimme usein kohdata hyvinkin epäoikeudenmukaisia tilanteita. Tilanteet voivat kehittyä esimerkiksi töissä tai joskus hyvin odottamattomissakin tilanteissa, joissa joudumme kärsijäksi. Usein tällaissa tilanteissa tarvitaan asianajajan apua. Alanya korvauslakimies on tällaisessa tilanteessa avuksi.

Aineellista tai henkistä kärsimystä koskeva korvaus

Lakitoimisto Alanya ja Alanya korvauslakiasianajaja tarjoavat yhdessä asiakkaillemme oikeudellisia palveluitaan aineellista ja henkistä kärsimystä koskevissa vaateissa.

Korvausvaateet jaetaan yleensä aineelliseen tai henkiseen, kahteen eri kategoriaan. Kun oikeusrikkomuksen myötä syntyy omaisuuden menetystä, puhutaan aineellisesta korvausvaateesta. Kun taas henkilö on joutunut oikeusrikkeen myötä surun tai murheen murtamaksi, koskee avattu korvausvaade henkistä kärsimystä. Aineellista ja henkistä kärsimystä koskeva korvausvaade voidaan avata koskemaan molempia yhtä aikaa tai vain toista niistä.  

Mitä vaateita Alanya Korvauslakimies voi ratkaista?

Jos kyse on mistä tahansa yllä mainitusta korvausasiasta, huolehtii kyseisitä vaateista alaan erikoistunut Alanya korvauslakimies. Lakitoimisto Alanya tarjoaa ulkomaalaisille asiakkailleen korvausvaateisiin liittyviä monipuolisia lakipalveluita.

Alanya Lakitoimisto tarjoaa korvauslain mukaisia seuraavanlaisia palveluita:

 • Lääkärin hoitovirheestä johtuvat korvausvaateet
 • Työpaikka- tai liikenneonnettomuuksista johtuvat korvausvaateet
 • Laittomasta kilpailuttamisesta syntyneet korvausvaateet
 • Sopimusrikkomuksesta johtuvat korvausvaateet
 • Tekijäinoikeusrikkomuksista johtuvat korvausvaateet
 • Kirjallisia tai visuaalisia yksityisyyteen kohdistuvia loukkauksia koskevat korvausvaateet

Kuinka Alanya korvauslakimies hakee korvausta?

Ennen kaikkea henkilöön täytyy olla kohdistunut laiton toiminta, josta johtuen uhrilla on oikeus korvaukseen. Tämän tyyppisissä tilanteissa ensimmäinen toimitapa on sovittelu.  Alanya asianajaja tarjoaa asiakkaalleen korvausasiassa oikeudellista neuvontaa. Jos rikkeen tehnyt taho hyväksyy tekonsa ja suostuu maksamaan sopimuksen mukaisen korvauksen, ei vaadetta tarvitse käsitellä oikeusistunnossa ja asia saadaan näin päätökseen.

Kuitenkin jos sovintoa ei synny, viedään asia oikeuden käsiteltäväksi. Oikeusprosessin aikana Alanya korvausasianajaja toimittaa asiaa koskevat todisteet, todistajat sekä kaikenlaiset muut argumentit oikeusistuimelle.

Lakitoimisto Alanya tekee aina parhaansa tarjotakseen tasokasta palvelua kaikissa korvauslakia koskevissa asioissa.  

10-) ALANYA RIKOSLAKIMIES

Alanya Rikoslakimies tarjoaa erittäin tärkeitä palveluita. Lyhyesti rikosvaateissa toimivia lakimiehiä kutsutaan rikosasianajajiksi. Rikostutkimukset ja -kuulustelut alkavat tapahtuneen rikoksen seurauksena. Alanya rikoslakimies on henkilö, joka toimii rikosasiassa osallisena olevan henkilön oikeudellisena edustajana eli asiamiehenä.

Olet sitten pidätettynä tai et, jos epäilet olevasi osallisena rikoksessa, voit aloittaa puolustautumisesi yhdessä Alanya rikoslakimiehen kanssa. Jos olet rikoksen uhri, voit myös hakea oikeutta asiassa ottamalla yhteyttä rikoslakimieheemme.  

Rikoskanteet ovat aina vakavia asioita, joissa tarvitaan kaikkein eniten asianajajaa, sillä rikoskanteet vaikuttavat aina suoraan yksilövapauteen. Rikoskäsittelyissä itse tsensä puolustaminen on vaikeaa. Tässä tilanteessa oikea valinta on toimia yhdessä oikeuksiasi ammattitaitoisest puolustavan, kokeneen Alanya rikosasiamiehen kanssa.

Olemme vakuuttuneita, että kaikkein eniten asianajajaa tarvitaan rikoskanteissa, sillä ne vaikuttavat aina suoraan yksilön vapauteen. Rikosoikeudessa käsiteltävissä asioissa on tärkeää, että henkilöä puolustaa asianajaja. Rikoslain vakavista rikosasioista vastaa Alanya rikoslakimies, joka noudattaen asiakkaan salaisuudenpitämisvelvollisuutta edustaa asiakasta aina tehokkaasti ja dynaamisesti.

 

11-) Alanya Kuluttajalakimies

Teollisuuden ja kaupan kehittyessä ja erityisesti sarjatuotannon ja -myynnin liisääntyessä, on mukaan tullut myös kuluttajaoikeudet sekä kuluttaja-asiain lainsäädäntö. Euroopan Unionin kuluttajaoikeudellisen ilmoituksen ja kuluttajien vähittäisoikeuksien kautta on pyritty asettamaan tarvittavia oikeuksia.  

Kansallisen talouden suojaamisessa ja tervehenkisen työelämän muodostamisessa kuluttajaoikeuksilla on merkittävä rooli ja niiden kautta pyritään suojaamaan kuluttajan oikeuksia, helpottamaan käytännön soveltamista ja tekemään kuluttajaoikeudet helposti tavoitettaviksi ja myös edullisiksi. Alanyassa sijaitseva lakitoimistomme tarjoaa yhdessä Alanya Kuluttajalakimiehen kanssa asiakkaaillemme neuvontapalvelua näissä asioissa.

Kuluttajat ovat taistelleet oikeuksiensa puolesta rikkaita ja voimakkaita myyjiä/toimittajia vastaan. Tänä päivänä kuluttajaorganisaatioiden ansiosta kuluttajat ovat aina vain enemmän ajan tasalla ja sitä myöten yrityksetkin ovat päivä päivältä uudistaneet toimiaan aina vain kuluttajien toiveita paremmin vastaaviksi.

Alanyassa sijaitseva asianajotoimistomme tarjoaa yhdessä Alanya Kuluttajalakimiehen kanssa lakipalveluita, joiden avulla kuluttajat voivat suojata taloudellisia etujaan, lisätä saatavien palveluiden ja tuotteiden laatua, huolehtia kaupallisen järjestyksen ylläpidosta ja pysyä ajan tasalla jatkuvasti kehittyvissä kuluttaja-asioissa. Nämä asiamiespalvelut ovat saatavilla kanteissa sekä myös alustavina neuvontapalveluina.

 

hemenara_icon
kalemlawofficeCall Center